FOLKSOM er en eiendomsutvikler med genuin entusiasme for by- og stedsutvikling. Vi investerer i prosjekter på sentrale knutepunkt med stort utviklingspotensial.

Vi har tro på verdiskapning gjennom å være et godt vertskap med lokal tilstedeværelse, kunnskap, kreativitet og drivkraft til å gjøre noe nytt og annerledes som øker verdi og attraktivitet for lokalsamfunnet