Som Eiendomssjef vil du være overordnet ansvarlig for den løpende kommersielle aktiviteten og prestasjonen for porteføljen du har ansvar for. Du skal aktivt arbeide med å øke eiendommenes verdi og ivareta deres attraktivitet gjennom kontinuerlig markedsposisjonering, utleieaktivitet og dialog med leietakere. Du vil ha ansvar for effektiv drift av eiendommene  i tråd med selskapets forretningsmodell. Les fullstendig stillingsannonse på finn.no