FOLKSOM Arkitektur AS er i vekst og har nye og spennende prosjekter. Vi søker 1 arkitekt/teknisk tegner og 1 arkitekt med reguleringserfaring, som kan jobbe selvstendig og kreativt. Folksom Arkitektur AS er ett nystartet arkitektur og urbanismekontor basert i Tønsberg og Oslo. Vi opererer i grenseområdet mellom arkitektur, strategi og analyse. Vår portfolio består av prosjekter fra alle byens fasetter, fra områdeutvikling til næringsbygg og bolig. I hvert oppdrag legger vi til grunn en bred kunnskap om alle aspekter av byen, så vel tekniske og landskapsmessige, som sosiale. Vi tegner, designer og planlegger bygg, volum, plasser og arkitektur som bidrar til å tiltrekke folk. Vi søker arkitekter med 3 – 5 års erfaring, god evne til å kommunisere og tenke selvstendig samt ønske om å vokse i stillingen. Primært søkes ansatte til vårt kontor i Tønsberg. Folksom Arkitektur er en del av Folksom AS som er en ledende utvikler og forvalter av næringseiendom, bolig og stedsutviklingsprosjekter i Oslofjordregionen med base i Tønsberg og Vestfold. Vi er genuint opptatt av by- og stedsutvikling og investerer i prosjekter og eiendommer i sentrale knutepunkter med stort utviklingspotensial. For ytterligere informasjon ta kontakt med daglig leder Benjamin Haffner på 482 58 515. Søknad og CV sendes ben@folksom.no Søknadsfrist 05.01.2018 Les mer om Folksom Arkitektur