ARKITEKTER SØKES FOLKSOM Arkitektur AS er et Tønsberg basert arkitektur- og urbanismekontor. Vi har varierte oppdrag i alle størrelser, fra eneboliger og mindre boligprosjekter til større område- og byutviklinger. Vi jobber særlig med mulighetsstudier i tidligase på større utviklingsprosjekter. Kontoret får stadig flere spennende prosjekter, og vi søker derfor ansatte til vårt kontor i Tønsberg. Vi søker arkitekter med 3-5 års erfaring, med god estetisk sans, som er flink til å kommunisere, er strukturerte og har evne til selvstendig tanke og arbeid. Søkere med kompetanse innen 3D og visualisering vil prioriteres. Vi arbeider i ArchiCad. For ytterligere informasjon ta kontakt med daglig leder Benjamin Haffner på tlf. 482 58 515. Søknad og CV sendes til ben@folksom.no Søknadsfrist 1. august. Les mer om Folksom Arkitektur