ARKITEKTER SØKES

FOLKSOM Arkitektur AS er et Tønsberg basert arkitektur- og urbanismekontor.
Vi har varierte oppdrag i alle størrelser, fra eneboliger og mindre boligprosjekter
til større område- og byutviklinger. Vi jobber særlig med mulighetsstudier i
tidligase på større utviklingsprosjekter.

Kontoret får stadig flere spennende prosjekter, og vi søker derfor ansatte til vårt
kontor i Tønsberg.

Vi søker arkitekter med 3-5 års erfaring, med god estetisk sans, som er flink til å
kommunisere, er strukturerte og har evne til selvstendig tanke og arbeid.
Søkere med kompetanse innen 3D og visualisering vil prioriteres. Vi arbeider i
ArchiCad.

For ytterligere informasjon ta kontakt med daglig leder Benjamin Haffner på tlf.
482 58 515. Søknad og CV sendes til ben@folksom.no
Søknadsfrist 1. august.

Les mer om Folksom Arkitektur