På en seks dekar tomt midt i Tønsberg by skal det utvikles et levende og pulserende område; Foynkvartalet. Kvartalet skal fungere som et bindeledd mellom Tønsberg brygge og Tønsberg torv, og bestå av både boliger, forretninger, servering, kontor og parkering.

Dette er en stor milepæl for Folksom. Etter flere års arbeid er det en glede å vise dere planene for bykvartalet.

Klikk her for å lese mer om Foynkvartalet på Folksom sine hjemmesider. Eller les artikkelen «Bygger sentrumskvartal i Tønsberg» på Estate.no.