Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet.

Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby. Tolvsrød Torg skal tilby kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper i trygge grønne rammer.

Tolvsrød Torg vil gi plass til rundt 120 boliger fra 30 til 130 kvm og 25 næringsdrivende og nærbutikker. Boligområdet rundt torget og butikkene vil preges av gjennomgående åpne gater og «grønne lunger» som skal gi hvile i fellesarealene. Her vil det også komme et spennende grendehus med uteservering og andre funksjoner for lokalmiljøet. 

Klikk her for å lese mer om prosjektet.

Tolvsrød Torg illustrasjon
Tolvsrød Torg illustrasjon
Tolvsrød Torg illustrasjon

Tolvsrød Torg – der folk møtes