Veartunet

– den naturlige møteplassen for folk på Vear

Eiendommene i Bekkeveien 200 og 204 ligger rett ved fotballbanen på Vear og består i dag av næringsbygg hvor blant annet Vestfold Maritim holder til. Sammen med Coop Norge Eiendom AS, gjennom selskapet Vear Utvikling AS, kjøpte vi eiendommen i 2018.

 

Fra industri til levende møteplass

Veartunet vil konverteres fra industri til en levende møteplass i forlengelsen av idrettsplassen med ett hyggelig torg, servering, forretning, dagligvare, kontor, helsetjenester, kanskje nytt klubbhus for idretten og boliger av flere forskjellige typer.

Med en miks av boligtyper for folk i ulik alder, kan det tilbys leiligheter som ikke finnes på Vear i dag. På den måten kan folk bli boende i samme nærmiljø – selv om de ønsker å flytte i leilighet.

Les planinitiativ
Dronefoto Bekkeveien Vear Folksom prosjekt

Fakta

Tomteareal 15.000 m²

Bolig ca. 10.000 m²

Forretning / kontor ca. 3.000 m²

Lekeplasser ca. 900 m²

Felles uterom på bakken ca. 3.800 m²

Felles takterrasser ca. 900 m²

Parkering under bakken ca. 3.000 m²

Antall boliger ca. 90 stk

Veartunet_funksjoner Folksom prosjekt

Varierte møteplasser

Vi ønsker at Veartunet skal være et hyggelig sted å møtes for hele familien, med felles møteplasser, frodige hager og et godt miljø for folk i alle aldre.

Veartunet skal bli et viktig tilskudd for barn og unge på Vear.

Vi vil skape varierte møteplasser med både lek, fellesarealer, idrett og handel. Det blir en naturlig møteplass i tilknytning til idretten og på torget med ulike typer forretninger og tjenestetilbud.

Byromsstruktur

Bebyggelsen er strukturert rundt tre hovedgrep, som skal skille det allmenne fellesskapet og det mer private fellesskapet mellom beboerne.

Idrettsaksen

Dette er hovedgaten i prosjektet og binder torget og idrettsanlegget sammen.

Ved å etablere klubbhus inn mot fotballbanen ønsker vi å styrke forbindelsen til idretten, samtidig vil vi legge til rette for uorganisert aktivitet og lek for de som ikke er med i idrettslaget.

Veartunet_idrettsaksen Folksom prosjekt
Torget

I området rundt torget vil det være offentlige funksjoner som servering, forretning, dagligvare, kontor, helsetjenester og grendehus. Både kafé og grendehus vender seg ut mot torget.

På torget vil det være en felles lekeplass som blir et naturlig møtested for både lokalbefolkning og beboere i alle aldre.

Veartunet_torget Folksom prosjekt
Boligtun

Mellom husene etableres det felles gårdsrom for beboerne, med stier og hyggelige hager. Ulike nærlekeplasser med vannlek og felles tredekke for felles oppdekking, muligheter for felles dyrking.

Veartunet_boligtun Folksom prosjekt
Veartunet_landskapsplan Folksom prosjekt

Prosjektet Veartunet er utviklet i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS. Tidlig i februar ble planene våre presentert for politikere og administrasjonen i Tønsberg kommune som et ledd i revisjon av kommuneplanens arealdel.

Det er ventet at kommuneplanens arealdel skal legges ut på høring tidlig i 2023, og at våre reguleringsarbeider kan starte opp parallelt med disse frem mot sluttbehandling av planen i slutten av 2023.

Vi håper vi kan starte realisering av prosjektet i begynnelsen av 2024.

 

Les sak om utviklingen av Veartunet i Tønsbergs blad

 

om eiendommen