Fortsatt stolt sponsor

Flint Fotball er en viktig samfunnsaktør for nærmiljøet på Tolvsrød. Spesielt det nye initiativet med gåfotball er et godt tiltak for folkehelsen. Vi ønsker å støtte opp om aktører som jobber godt med miljø og møteplasser for lokalmiljøet i områder hvor vi selv er tilstede. Med stedsutviklingsprosjektet Tolvsrød Torg ser vi at våre interesser går hånd i hånd.

Vi heier og gleder oss til fortsatt godt samarbeid!

Les hele saken på flintfotball.no

Les mer om Tolvsrød Torg

Folksom sponsorsamrabeid med Flint Fotball

Fra venstre:  Kjell Einar Hamnes (Flint Gåfotball), Henriette Throndsen (Adm.&markedskoordinator Folksom), Pål Egeland (adm.dir Folksom) og Geir Bøe (styreleder Flint Fotball)