Endelig er 2.gangsbehandlingen av reguleringsplanen for Tolvsrød Torg vedtatt!

Etter 5 års utvikling og ganske så nøyaktig 4 år i reguleringsprosessen, har Utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune vedtatt 2.gangsbehandlingen av reguleringsplanen for Tolvsrød Torg.

Tolvsrød Torg er resultatet av en bevisst strategisk satsing på utvikling av eiendommer og steder som i overordnet offentlig planverk ønskes fortettet, urbanisert og er definert som område- eller lokalsenter i Tønsberg kommune. Tolvsrød Torg er det første av flere tilsvarende prosjekter i vår regi.

Tolvsrød Torg vil bestå av 100-120 boenheter og inntil 4.000 m næring og vil kunne tilby et handels- og tjenestetilbud og sosiale møteplasser som vil være tilgjengelig for alle som bor og bruker nærområdet på Tolvsrød. Sentralt i prosjektet finner man torget, lekeplassen og torgbygget som skal være den uformelle møteplassen hvor man kan slå av en prat, leke eller sitte å observere i bilfrie og grønne omgivelser.

Vi skal innrømme at vi til slutt turte å forskuttere endelig utfall på 2.gangsbehandlingen, og satte i gang skisseprosjektet allerede i februar. Gjennom skisseprosjektet frem mot sommeren vil vi detaljplanlegge hele utbyggingsområdet, og prosjektet skal utvikles med ambisjoner om å sertifisere hele prosjektet til BreeamNOR Very Good.

Oppstart skisseprosjekt Tolvsrød Torg

Første byggetrinn vil være et større bygg nærmest Valløveien og vil bestå av rundt 40 boenheter, en ny og større Coop Xtra butikk, apotek, nisjeforretninger og et godt helse- og velvære tilbud.

Vi gleder oss til å utvikle prosjektet videre og håper byggestart av første byggetrinn kan skje allerede tidlig 2024. 

Les mer om Tolvsrød Torg

Illustrasjon Tolvsrød torg grøntdrag Folksom prosjekt