Asplan Viak er inne med flere rådgivere i skisseprosjektet for Tolvsrød Torg


Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper med snart 1200 ansatte innen planlegging, arkitektur og ingeniørfag. Vi har med oss flere rådgivere fra Asplan Viak i skisseprosjektet for Tolvsrød Torg. De bidrar med spesialisert kunnskap og kompetanse på flere områder for å finne gode løsninger i prosjektet.

Marte Gurijordet Paus Vadem er bærekraftsrådgiver i prosjektet. Hun bidrar til å sette mål, utarbeide strategi og veilede prosjekteringsgruppen for å oppnå ønsket sertifiseringsnivå. Mariann Sæbø Wagner er rådgiver for VA/Overvann og klimatilpasning. Hennes rolle i prosjektet inkluderer rådgivning og prosjektering av vann- og avløpsløsninger. Halvor Berulfsen er rådgiver for akustikk, og skal være med å prosjektere lydforholdene for Tolvsrød torg. Preben Brekke Rotwitt er med som rådgiver for bygningsfysikk, energi og klimagass.

Rådgiverne fra Asplan Viak bidrar til å oppfylle Breeam-sertifiseringskriteriene ved å gi spesialisert rådgivning og veiledning innenfor sine fagområder. De bidrar til utviklingen av en helhetlig bærekraftstrategi for prosjektet, sikrer at prosjektdokumentasjonen oppfyller Breeam-NOR-kravene, og koordinerer risikoanalyser for å sikre at prosjektet er robust og klimatilpasset.

Les mer om Asplan Viak

Les mer om Tolvsrød Torg

Tolvsrød torg torgbygget
Marte Gurijordet Paus Vadem Asplan Viak

Marte Gurijordet Paus Vadem

Mariann Sæbø Wagner Asplan Viak

Mariann Sæbø Wagner

Halvor Berulfsen Asplan Viak

Halvor Berulfsen

Preben Brekke Rotwitt Asplan Viak

Preben Brekke Rotwitt