By / områdeutvikling

Vår helhetlige tilnærming til arkitektur og urbanisme hjelper oss til bedre å forstå de komplekse strukturene som ligger til grunn for god områdeutvikling, fra helhetsplaner ned til byens bestanddeler. I alle prosjektene analyserer vi kommunikasjon og bevegelsesmønster opp mot arkitekturen og samhandlingsmønster.

Varehandel / kjøpesenter

Våre følelser blir stadig mer kommersialisert. Resultatet er at både forbrukere og arbeidstagere ikke kun kjøper et produkt eller en opplevelse utifra materielle behov, men snarere utifra følelsesmessige behov. Forbrukerens behov tilfredsstilles gjennom hva merkevaren uttrykker. Vi har bred kompetanse med å identifisere, synliggjøre og skape en historie gjennom en riktig arkitektur og design.

Helse / omsorgsbygg

Utvikling av helsebygg krever skreddersøm. Vi har utviklet en god forståelse for bransjen og forstår behovet i det enkelte prosjekt. Vi arbeider nært med klienten fra de første ideer til oppfølging på byggeplass. Det som kjennetegner våre bygg er samspillet og fleksibiliteten de viser ovenfor omgivelsene.

Kontaktperson

Benjamin
Benjamin Haffner
Arkitekt MNAL
48 25 85 15