Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Vi har kjøpt Bankløkka 8, og vil i samarbeid med de andre grunneierne regulere og utvikle et attraktivt og godt by- og boområde. Dagens næring konverteres til bolig og utvikling skjer med fokus og prioritet på møteplasser, rekreasjons- og fellesområder. Prosjektet utvikles med boliger til den urbane voksne, og vi planlegger 30-40 boenheter på vår tomt.

Indre havn er det største transformasjons området i Horten, i tett nærhet
til Horten sentrum, hvor det skal utvikles en ny og attraktiv bydel på tidligere Bromsjordet.

Området ligger med nærhet til Karljohansvern og Lystlunden park som byr på kultur, idrett og natur. I tillegg finner man kystparken med store fellesområder med badeplasser, brygger, griller, lekeplasser, fotball- og sandvolleyballbaner og tuftepark i umiddelbar nærhet.

Tenkt prosjekt er bolig, men områderegulering åpner for noe næring på bakkeplan mot det fremtidige gatetunet som skal strekke seg igjennom hele Indre havn.

Vi eier også naboeiendommen Rolv Wesenlunds vei 9. Denne er utviklet til boliger.

Les mer om Rolv Wesenlunds vei 9

Fakta

Adresse

Bankløkka 8, 3183 Horten

Eierskap

Folksom 100%

Nøkkeltall prosjekt

(Estimat tidligfase)

Tomteareal

3 400 m²

Areal bolig, BTA

3 000 m²

Antall boliger

30-40 stk

 

Antatt tidspunkt for oppstart

 
 

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer