Bekkeveien 200-204

Eiendommene Bekkeveien 200 – 204 er sentralt plassert langs Melsomvikveien midt i tettstedet Vear. Eiendommen er i dag regulert til industri. Sammen med Coop Norge AS, gjennom selskapet Vear Utvikling AS, kjøpte vi eiendommen i 2018.

Leietakere er blant annet Vestfold Maritime, Wenaas Workware, Bordtenninseksperten og Vestfold Seniorklær.

Fakta

Adresse

Bekkeveien 200, 3173 Vear, gnr 203 bnr 158,
Bekkeveien 202, gnr 203 bnr 27 , Bekkeveien 204, gnr 203 bnr 316

Tomteareal

14 300 m²

Byggeår

Fra 1926 til 1990

Eierskap

Folksom 50% / Coop 50%

Utvikling av området

 

VEARTUNET

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. 

Varierte møteplasser

Vi ønsker at Veartunet skal være et hyggelig sted å møtes for hele familien, med felles møteplasser, frodige hager og et godt miljø for folk i alle aldre.

Veartunet skal bli et viktig tilskudd for barn og unge på Vear.

Vi vil skape varierte møteplasser med både lek, fellesarealer, idrett og handel. Det blir en naturlig møteplass i tilknytning til idretten og på torget med ulike typer forretninger og tjenestetilbud.

Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS. 

Nøkkeltall prosjekt

Areal bolig

ca. 10 000 m²

Antall boliger

80-90

Areal næring

3 000 m²

Veartunet_funksjoner

Konseptskisse som viser forslag på hvordan området kan utvikles.

Byromsstruktur

Bebyggelsen er strukturert rundt tre hovedgrep, som skal skille det allmenne fellesskapet og det mer private fellesskapet mellom beboerne.

Veartunet_idrettsaksen
Idrettsaksen

Dette er hovedgaten i prosjektet og binder torget og idrettsanlegget sammen.

Ved å etablere klubbhus inn mot fotballbanen ønsker vi å styrke forbindelsen til idretten, samtidig vil vi legge til rette for uorganisert aktivitet og lek for de som ikke er med i idrettslaget.

Veartunet_torget
Torget

I området rundt torget vil det være offentlige funksjoner som servering, forretning, dagligvare, kontor, helsetjenester og grendehus. Både kafé og grendehus vender seg ut mot torget.

På torget vil det være en felles lekeplass som blir et naturlig møtested for både lokalbefolkning og beboere i alle aldre.

Veartunet_boligtun
Boligtun

Mellom husene etableres det felles gårdsrom for beboerne, med stier og hyggelige hager. Ulike nærlekeplasser med vannlek og felles tredekke for felles oppdekking, muligheter for felles dyrking.

Kontaktperson

Folksom ansatt Tor Anders Skjold
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74

Kontaktperson

Folksom ansatt Ingmar Swanink
Ingmar Swanink
Utviklingssjef

Andre eiendommerSe alle

Smidsrødveien 2B

Smidsrødveien 2B er en ærverdig villa med sentral beliggenhet på Teie.

Les mer

Grepan

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet ut mot havgapet, på sydspissen av Tjøme. Her vil vi utvikle en unik destinasjon for besøkende og lokalbefolkningen.

Les mer

Rolv Wesenlunds vei 9

Boligprosjekt beliggende i Indre havneby i Horten. Området er under utvikling og  blir en ny og attraktiv bydel med boliger, parkområder, brygger, badeplasser og lekeplasser.

Les mer