Fjordgaten 9

Eiendommen er en to-etasjes kontoreiendom med unik beliggenhet på Korten med flott utsikt, kort gangavstand til sentrum og tilgjengelighet til veinett og offentlig infrastruktur.

Korten er en del av Tønsbergs transformasjonsområder og det forventes at Tønsberg kommune på lang sikt vil tilrettelegge for betydelig næringsutvikling kombinert med bolig.

Leietakere i Fjordgaten 9 er Azets og Jarlsberg IKT.

I pågående rullering av kommuneplanens arealdel har vi et innspill på utvikling av et stort og nytt kontorkompleks med BREEAM NOR sertifisering med mål om at dette blir ett av regionens mest
attraktive næringsbygg.

Fakta

Adresse

Fjordgaten 9, 3125 Tønsberg. Bnr 12, gnr 142 i Tønsberg kommune

Tomteareal

6 700 m² festetomt

Areal

2 000 m²

P-plasser

74 plasser

Nøkkeltall prosjekt

(Estimat tidligfase)

Areal næring, BTA

6 000 m²

Parkering

Overflateparkering

mulighetsstudie innspill kommuneplanens arealdel våre prosjekter

Kontaktperson

Folksom ansatt Tor Anders Skjold
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74

Kontaktperson prosjekt

Folksom ansatt Pål Egeland
Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30
Fjordgaten 9 fasade Folksom prosjekt

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer