Eiendommen har en sentral beliggenhet i utkanten av industriområdet på Enger/Vallermyrene og har god eksponering mot innfartsvegen fra E18 til Porsgrunn. Dette er en eiendom med et spennende utviklingspotensial.

Floodmyrvegen er pr i dag regulert til forretning/kontor/industri, men inngår i den nye arealplanen for Enger som tillater handel på området. Eiendommen leies i dag ut til kontor, logistikk, verksted og lager.

Eiendomssjef

Tor Anders
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74

Fakta

Adresse

Floodmyrvegen 40, 3956 Porsgrunn
Gnr 51, bnr 407 i Porsgrunn kommune

Areal

Ca 21.000 kvm (eiertomt)

Laietakere

6-8 stk

Andre eiendommerSe alle

Foynkvartalet

Utviklingsprosjekt svært sentralt i Tønsberg sentrum, hvor det planlegges forretning, kontor, leilighet og parkering.

Les mer

Tolvsrød sentrum

Tolvsrød er etablert som handelssted og definert som område for fortetting og viktig bydelssenter i kommuneplan for Tønsberg.

Les mer

Teie Hageby

Vi har sterk tro på å bygge oppunder Teie torg som møteplass, «hjerte» og hovedattraksjon på Teie.

Les mer