Foynkvartalet

– et byutviklingsprosjekt i hjertet av Tønsberg

Foynkvartalet er et byutviklingsprosjekt beliggende svært sentralt i Tønsberg. Nedre bydel mellom brygga og torvet skal vitaliseres og utvikles til et fullverdig handels, nærings, bo- og leveområde.

Prosjektet skal ta hensyn til eksisterende eldre bebyggelse, revitalisere viktige bygg og ivareta historiske linjer i byen -spesielt gateløp fra øvre til nedre bydel. Filmen viser hvordan området kan bli seende ut.

Les mulighetsstudie Les byromsstrategi Les byplan

Visualisering av indre gårdsrom
Visualisering indre gårdsrom
Illustrasjon Foynkvartalet
Visualisering av torget i bakgården mot antikvariatet
Visualisering av Tjømegaten
Visualisering av hjørnet Nedre Langgate og Prestegaten
Visualisering av sjøfartsplassen og fasadene i Prestegaten
Visualisering av Prestegaten ned mot Nedre Langgate

Arealoversikt

Tomteareal: 6000 kvm
Boligareal: ca. 8200 kvm BTA
Kontor/boligareal: ca. 3600 kvm BTA
Næringsareal: ca. 3200 kvm BTA
P-areal: ca. 4000 kvm BTA
Private balkonger: ca. 1500 kvm
Fellesareal: ca. 1500 kvm

Visualisering av Foynkvartalet
Visualisering indre gårdsrom

Konseptidé

Foynkvartalet skal være en integrert del av Tønsberg sentrum og Tønsberglivet. Kvartalet skal åpne seg opp mot omgivelsene og bidra til å binde bryggelivet tettere sammen med torvet og øvre bydel.

For å sikre at kvartalet blir så attraktivt som vi ønsker har vi en definert konseptide som i hovedtrekk er beskrevet gjennom tre dimensjoner;
– produktmiks/innhold
– opplevelse/følelse
– form/fysisk utrykk

Produktmiks/innhold
Foynkvartalet skal bidra til å forsterke Tønsberg sin attraktivitet og vil formes med et betydelig antall boliger, noen fremtredende kontorbygg og et mangfold av forretninger og restauranter på gateplan. Sistnevnte skal håndplukkes slik at kvartalet bidrar til å fornye totaltilbudet i området. Før oppstart planlegges 4 forskjellige restaurantkonsepter, sportsbar og nisjekonsepter innen interiør, design, mote, accessoirer, kultur og underholdning.

Opplevelse/følelse
Foynkvartalet skal føles som at du er midt i hjertet av historiske Tønsberg. En liten pause fra det hastige livet i bygatene. Gjennom små smett og møteplasser i kvartalet, gjennom lukter og lyder fra omgivelsene ønsker vi å skape en avslappet stemning og følelse av nabolag. Foynkvartalet skal oppleves som et pusterom, et sted å slappe av, et sted hvor man alltid treffer kjente og hvor man kan sitte på fortauskafe og nippe til en espresso mens man titter opp på klesvasken som henger mellom husveggene. Denne bakgårdsidyllen er drømmebildet i utviklingen av kvartalet.

Form/fysisk utrykk
Foynkvartalet skal henvende seg til omkringliggende bebyggelse på en åpen og inkluderende måte. Dette skal gjøres via stedstilpasning med utgangspunkt i de omkringliggende bygningers utrykk; rytme, oppbygning og materialitet. Verneverdige bygg skal restaureres og nyere bebyggelse skal skape dialog med det omkringliggende gjennom materialet og skala. Samtidig skal variasjon i størrelse, arkitektur, farge- og materialvalg bidra til å skape et mangfold og gjøre kvartalet helt unikt.

Bebyggelse med malt og beiset treverk, glass, vegetasjon og grovere strukturer som tegl, betong og stål skal tas i bruk for å oppnå dette. Flere små grønne lunger og grønne tak skal bidra til mange mulige utendørs fellesarealer.

Foynkvartalet skal bidra til å forsterke Tønsberg sin attraktivitet og vil formes med et betydelig antall boliger, noen fremtredende kontorbygg og et mangfold av forretninger og restauranter på gateplan.

Antatt tidspunkt for oppstart

 
 

Medieoppslag

Her blir det store endringer

– Folksom er selskapet som eier Foynsenteret, hvor det i månedene som kommer vil skje store forandringer. Flere butikker sier takk for seg, andre bytter lokaler. Og midt i alt dette kommer det 2500 kvadratmeter med kontorer.

Les mer på tb.no
Fasade__Foyntaket_Foynkvartalet

Medieoppslag

Se de store planene midt i Tønsberg

«For oss i Folksom er det en stor milepæl å komme hit. Vi har siden 2014 jobbet målrettet med dette og gleder oss veldig over at planene nå er konkrete og følger en formell planprosess» -Pål Egeland, administrerende direktør i Folksom.

Les mer på tb.no
Visualisering av Nedre Langgate

Medieoppslag

Bygger sentrumskvartal i Tønsberg

Med et prosjekt bestående av 120 boliger, forretninger, servering og kontor vil Folksom AS binde sammen bryggelivet og det øvrige sentrum i Tønsberg.

Les mer på estate.no
Foynkvartalet_Visualisering av indre gårdsrom

Medieoppslag

Firmaet til Pål har kjøpt selveste kremtomta i byen

– Vi setter kryss i taket. Dette er svært gledelig for byen. Området har ligget som et åpent sår altfor lenge, sier ordfører Petter Berg (H).

Les mer på tb.no
Foynkvartalet Nedre langgate parkeringsplass
Illustrasjon_foynkvartalet_sontum

Arkitekt og illustratør Sigmund Sontums tolkning av Foynkvartalet.

Adm. direktør

Folksom ansatt Pål Egeland
Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30

Utviklingssjef

Folksom ansatt Lars Kristian Bettum
Lars Kristian Bettum
Utviklingssjef
90 19 09 95

Andre eiendommerSe alle

Rolv Wesenlunds vei 9

Boligprosjekt beliggende i Indre havneby i Horten. Området er under utvikling og  blir en ny og attraktiv bydel med boliger, parkområder, brygger, badeplasser og lekeplasser.

Les mer

Bekkeveien

Eiendommene Bekkeveien 200 – 204 er sentralt plassert langs Melsomvikveien midt i tettstedet Vear. Eiendommen er i dag regulert til industri.

Les mer

Tolvsrød torg

Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet. Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby.

Les mer