Foynkvartalet

Foynkvartalet består i dag av flere næringsbygg og parkeringsareal. Kvartalet har en sentral beliggenhet i Tønsberg sentrum.

Leietakere er blant annet Lunehjem, Schmidt Kjøkken, Handel og Kontor, Kapadokya Restaurant, Spicy Fastfood og Operante Marketing.
Storgaten 28 huser i dag også pop-up utstillingen «Jahn Teigen fra Tønsberg».

Fakta

Adresse

Storgaten 24, Storgaten 26, Storgaten 28, Prestegaten 4 og Nedre Langgate 27, 3126 Tønsberg i Tønsberg kommune

Tomteareal

5 800 m²

Eierskap

Folksom

Utvikling av området

Foynkvartalet

– et byutviklingsprosjekt i hjertet av Tønsberg

Foynkvartalet er et byutviklingsprosjekt beliggende svært sentralt i Tønsberg. Nedre bydel mellom brygga og torvet skal vitaliseres og utvikles til et fullverdig handels, nærings, bo- og leveområde.

Prosjektet skal ta hensyn til eksisterende eldre bebyggelse, revitalisere viktige bygg og ivareta historiske linjer i byen -spesielt gateløp fra øvre til nedre bydel. Filmen viser hvordan området kan bli seende ut.

mulighetsstudie
planbeskrivelse foynkvartalet på tønsberg kommunes sider
byromsstrategi
byplan

Nøkkeltall prosjekt

Estimat tidligfase

Areal bolig, BTA

9 100 m²

Antall bolig

95 stk

Areal næring, BTA

4 600 m²

Areal parkering

3 500 m²

Antatt tidspunkt for oppstart

 
 
våre prosjekter

Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon Nedre Langgate Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon Nedre Langgate Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon Tjømegaten Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon Tjømegaten Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet Folksom prosjekt
Foynkvartalet kvartalsstruktur
Illustrasjon Nedre Langgate Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon Nedre Langgate Foynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon mot PrestegatenFoynkvartalet Folksom prosjekt
Illustrasjon Prestegaten Foynkvartalet Folksom prosjekt

Konseptidé

Foynkvartalet skal være en integrert del av Tønsberg sentrum og Tønsberglivet. Kvartalet skal åpne seg opp mot omgivelsene og bidra til å binde bryggelivet tettere sammen med torvet og øvre bydel.

For å sikre at kvartalet blir så attraktivt som vi ønsker har vi en definert konseptide som i hovedtrekk er beskrevet gjennom tre dimensjoner;
– produktmiks/innhold
– opplevelse/følelse
– form/fysisk utrykk

Produktmiks/innhold

Foynkvartalet skal bidra til å forsterke Tønsberg sin attraktivitet og vil formes med et betydelig antall boliger, noen fremtredende kontorbygg og et mangfold av forretninger og restauranter på gateplan. Sistnevnte skal håndplukkes slik at kvartalet bidrar til å fornye totaltilbudet i området. Før oppstart planlegges 4 forskjellige restaurantkonsepter, sportsbar og nisjekonsepter innen interiør, design, mote, accessoirer, kultur og underholdning.

Opplevelse/følelse

Foynkvartalet skal føles som at du er midt i hjertet av historiske Tønsberg. En liten pause fra det hastige livet i bygatene. Gjennom små smett og møteplasser i kvartalet, gjennom lukter og lyder fra omgivelsene ønsker vi å skape en avslappet stemning og følelse av nabolag. Foynkvartalet skal oppleves som et pusterom, et sted å slappe av, et sted hvor man alltid treffer kjente og hvor man kan sitte på fortauskafe og nippe til en espresso mens man titter opp på klesvasken som henger mellom husveggene. Denne bakgårdsidyllen er drømmebildet i utviklingen av kvartalet.

Form/fysisk utrykk

Foynkvartalet skal henvende seg til omkringliggende bebyggelse på en åpen og inkluderende måte. Dette skal gjøres via stedstilpasning med utgangspunkt i de omkringliggende bygningers utrykk; rytme, oppbygning og materialitet. Verneverdige bygg skal restaureres og nyere bebyggelse skal skape dialog med det omkringliggende gjennom materialet og skala. Samtidig skal variasjon i størrelse, arkitektur, farge- og materialvalg bidra til å skape et mangfold og gjøre kvartalet helt unikt.

Bebyggelse med malt og beiset treverk, glass, vegetasjon og grovere strukturer som tegl, betong og stål skal tas i bruk for å oppnå dette. Flere små grønne lunger og grønne tak skal bidra til mange mulige utendørs fellesarealer.

Foynkvartalet skal bidra til å forsterke Tønsberg sin attraktivitet og vil formes med et betydelig antall boliger, noen fremtredende kontorbygg og et mangfold av forretninger og restauranter på gateplan.

Medieoppslag

Her blir det store endringer

– Folksom er selskapet som eier Foynsenteret, hvor det i månedene som kommer vil skje store forandringer. Flere butikker sier takk for seg, andre bytter lokaler. Og midt i alt dette kommer det 2500 kvadratmeter med kontorer.

Les mer på tb.no
Fasade__Foyntaket_Foynkvartalet

Medieoppslag

Se de store planene midt i Tønsberg

«For oss i Folksom er det en stor milepæl å komme hit. Vi har siden 2014 jobbet målrettet med dette og gleder oss veldig over at planene nå er konkrete og følger en formell planprosess» -Pål Egeland, administrerende direktør i Folksom.

Les mer på tb.no
Visualisering av Nedre Langgate

Medieoppslag

Bygger sentrumskvartal i Tønsberg

Med et prosjekt bestående av 120 boliger, forretninger, servering og kontor vil Folksom AS binde sammen bryggelivet og det øvrige sentrum i Tønsberg.

Les mer på estate.no
Foynkvartalet_Visualisering av indre gårdsrom

Medieoppslag

Firmaet til Pål har kjøpt selveste kremtomta i byen

– Vi setter kryss i taket. Dette er svært gledelig for byen. Området har ligget som et åpent sår altfor lenge, sier ordfører Petter Berg (H).

Les mer på tb.no
Foynkvartalet Nedre langgate parkeringsplass
Illustrasjon_foynkvartalet_sontum

Arkitekt og illustratør Sigmund Sontums tolkning av Foynkvartalet.

Adm. direktør

Folksom ansatt Pål Egeland
Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30

Utviklingssjef

Folksom ansatt Lars Kristian Bettum
Lars Kristian Bettum
Utviklingssjef
90 19 09 95

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer