Grepan

Eiendommen Grepan har en fantastisk beliggenhet ut mot havgapet, på sydspissen av Tjøme. På den 46 mål store tomten vil vi utvikle en unik destinasjon for besøkende og lokalbefolkningen. Flere typer utviklingsprosjekt vurderes.

Eiendommen har en reguleringsplan fra 2008. Dialog med kommunen vil sette føringen for hvilket prosjekt som blir realisert, og nyanser i prosjektet.

Reguleringsbestemmelser Grepan

Fakta

Adresse

Gnr 243 /Bnr 10, 3811 Færder

Tomteareal

45 900 m²

Eierskap

Folksom

Nøkkeltall prosjekt

(Estimat tidligfase)

Areal bolig, BTA

6 700 m²

Areal næring, BTA

6 600 m²

Antall bolig

70 stk

Kontaktperson

Folksom ansatt Tor Anders Skjold
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74

Kontaktperson prosjekt

Folksom ansatt Pål Egeland
Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30
våre prosjekter
Grepan Tjøme

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer