Storgaten 26

Storgaten 26 har en sentral beliggenhet i sentrum, nær torvet og bryggeområdet.

I tredje etasje er det nylig etablert et kontorfellesskap med fellesareal og cellekontorer på totalt 300m². Kontorfellesskapet driftes av Friends som ligger i Storgaten 32.

Se ledige lokaler i Storgaten 26

Eiendommen er en del av byutviklingsprosjektet Foynkvartalet.

Les mer om Foynkvartalet

Kontaktperson

Folksom ansatt Tor Anders Skjold
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74

Fakta

Adresse

Storgaten 26

Areal

1 200 BTA

Eierskap

Folksom

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer