Teie Hageby

Teie sentrum ligger på Nordre del av Nøtterøy nær kommunegrensen til Tønsberg. Teie sentrum er, i tillegg til  orgheim sentrum, klassifisert som områdesenter slik det er definert i Vestfold fylkeskommunes regionale plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold.

Sammen eier Coop Norge Eiendom AS og Folksom 50/50 av Teie Torg Eiendom AS. Selskapet har eiendommene Smidsrødveien 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 8A, 10A og B som ligger nord for Teie Torv.

Utvikling av området

Vi har sterk tro på å bygge oppunder Teie torg som møteplass, «hjerte» og hovedattraksjon på Teie. Folksom eier ikke området alene og jobber sammen med Teie Eiendom AS og flere andre for å utvikle stedet.

 

VISJON

UTVIKLE EN LEVENDE LANDSBY FOR FÆRDERS BEFOLKNING

Landsbyen Teie videreutvikles som en pulserende møteplass for Færder og Tønsbergs befolkning og et bosted for alle generasjoner. Teie blir en hyggelig destinasjon i historiske omgivelser og et supplement til Tønsberg sentrum med konsentrert og variert tilbud innen handel, tjenester, kultur og opplevelser.

Kontaktperson

Folksom ansatt Pål Egeland
Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30
Våre prosjekter

Fakta

Adresse

Smidsrødveien 8A,10A og B
Gnr 2, bnr 55, 58, 62, 75, 83, 88, 102
Ørsnesalleen 35, Gnr 2, Bnr 58
Smidsrødveien 2A, 2B, 2C, 4A, 4B Gnr 1, Bnr 395,396,422,555,557

Nøkkeltall prosjekt

(Estimat tidligfase)

Tomteareal

14 300 m²

Areal bolig,BTA

6 500 m² (ny)

Areal bolig,BTA

2 333 m² (eksisterende)

Antall bolig

70 stk

Areal dagligvare

1 158 m²

Areal næring, BTA

3 000 m²

Antatt tidspunkt for oppstart

 
 
lokalsenteranalyse mulighetstudie arbeid med prinsipplan for teie

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer