Tolvsrød sentrum

Tolvsrødsenteret består idag av en bensinstasjon og et mindre butikksenter. Eiendommen er oppført i perioden 1958 til 1980.

Tolvsrød er etablert som handelssted og definert som område for fortetting og viktig bydelssenter i kommuneplan for Tønsberg.

Kontaktperson

Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74

Fakta

Adresse

Valløveien 56A, 56B,
58, 60A, 60B og 62, 3152 Tolvsrød. Tønsberg Kommune.

Areal

5 200 kvm

Leietakere

16 stk

Andre eiendommerSe alle

Foynkvartalet

Utviklingsprosjekt svært sentralt i Tønsberg sentrum, hvor det planlegges forretning, kontor, leilighet og parkering.

Les mer

Tolvsrød sentrum

Tolvsrød er etablert som handelssted og definert som område for fortetting og viktig bydelssenter i kommuneplan for Tønsberg.

Les mer

Teie Hageby

Vi har sterk tro på å bygge oppunder Teie torg som møteplass, «hjerte» og hovedattraksjon på Teie.

Les mer