Torvet 1 Teie

Torvet 1 ligger midt i Teie sentrum ved siden av Teie torv som skal fornyes i regi av kommunen. Eiendommen er nå utleid til tre forretninger og en bolig.

Torvet 1 Teie er tenkt utviklet med et nybygg i bakgården (rive garasje) med servering i 1. etasje og boliger i etasjene over. Eksisterende bygg bevares og rehabiliteres.

I kombinasjon med dette er vi part sammen med flere andre utbyggere i utredning av p-hus under Teie torv som et OPS prosjekt.

Fakta

Adresse

Torvet 1, 3120 Nøtterøy,
Gnr 2 / Bnr 66

Tomteareal

800 m²

Eierskap

Folksom 100%

Torvet 1 Teie fasade Folksom prosjekt

Utvikling av eiendommen

Torvet 1 er midt i Teie sentrum ved siden av Teie torv som skal fornyes i regi av kommunen. Eiendommen er nå utleid til tre forretninger og en bolig.

Eiendommen er tenkt utviklet med nybygg i bakgård (rive garasje) med servering i 1. etasje og boliger i etasjene over. Eksisterende bygg bevares og rehabiliteres.

I kombinasjon med dette er vi part sammen med flere andre utbyggere i utredning av p-hus under Teie torv som et OPS prosjekt.

Les mer om våre andre utviklingsprosjekter på Teie

Nøkkeltall prosjekt

Areal bolig, BTA

600 m²

Antall boliger

6 stk

lokalsenteranalyse
mulighetstudie arbeid med prinsipplan teie
Illustrasjon Torvet 1 Teie fugleperspektiv Folksom prosjekt
Illustrasjon Torvet 1 Teie Folksom prosjekt
Illustrasjon Torvet 1 Teie Folksom prosjekt
Illustrasjon Torvet 1 Teie Folksom prosjekt

Kontaktperson

Folksom ansatt Lars Kristian Bettum
Lars Kristian Bettum
Utviklingssjef
90 19 09 95
våre prosjekter

Enter street adress here. Or any other information you want.

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer