Steinbruddveien 8

Eiendommen ligger sentralt plassert på Vear som er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi. Utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene i Steinbruddveien er sentralt plassert i tilknytning til området.

Eiendommen er i dag utleid til leger, tannleger, fysioterapi med mer.

Fakta

Adresse

Steinbruddveien 8, 3173 Vear
Gnr 202, bnr 175 og Gnr 202, gnr 218

Tomteareal

7 000 m²

Eierskap

Folksom

Utvikling av vear sentrum

Kontaktperson

Folksom ansatt Tor Anders Skjold
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer