Vear sentrum

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum.

Eksisterende Helsehus er utleid til leger, tannleger, fysioterapi med mer og vil implementeres i det nye konseptet.

Les mer om Steinbruddveien 8

Utvikling av området

Prosjektet skal utvikles til å bli et lokalsenter med et urbant og grønt preg. Her vil man kunne etablere seg og leve livet ut blant grønne, frodige hager med hyggelige møteplasser.

Vear sentrum skal tilby kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper i trygge grønne rammer.

Eiendommene er en del av «Vear Sentrum». Planinitiativ ble sendt inn 2021, og som resultat av dette besluttet kommunen å starte opp et planprogram som tar for seg hele «nye» Vear sentrum. Arbeid med planprogrammet foregår parallelt med rullering av kommuneplanens arealdel, og er ventet godkjent 1. kvartal 2023.

Forventet godkjent reguleringsplan medio 2024.

Kontaktperson

Folksom ansatt Ingmar Swanink
Ingmar Swanink
Utviklingssjef
våre prosjekter

Fakta

Adresse

Steinbruddveien 8 m.fl.

Tomteareal

20 000 m²

Eierskap

Folksom 100%

Nøkkeltall prosjekt

(Estimat tidligfase)

Areal bolig, BTA

11 400 m²

Antall boliger

120 stk

Areal næring, BTA

3 100 m²

Antatt tidspunkt for oppstart

 
 
mulighetsstudie - folksom innspill kommuneplanens arealdel planprogram vear lokalsenter mulighetsstudie - tønsberg kommune vear på tønsberg kommunes sider
Dronefoto Vear sentrum Folksom prosjekt

Andre eiendommerSe alle

Vear X

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum. 

Les mer

Bankløkka 8-12

Bankløkka 8-12 er en del av Indre havneby i Horten. Her vil vi være med å utvikle et attraktivt og godt by- og boområde.

Les mer

Veartunet

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Les mer