Veartunet

Eiendommene Bekkeveien 200-204 er sentralt plassert langs Melsomvikveien midt i tettstedet Vear. Eiendommen er i dag regulert til industri.

Les mer om eiendommene i Bekkeveien 200 -204

Utvikling av området

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet.

Varierte møteplasser

Vi ønsker at Veartunet skal være et hyggelig sted å møtes for hele familien, med felles møteplasser, frodige hager og et godt miljø for folk i alle aldre.

Veartunet skal bli et viktig tilskudd for barn og unge på Vear.

Vi vil skape varierte møteplasser med både lek, fellesarealer, idrett og handel. Det blir en naturlig møteplass i tilknytning til idretten og på torget med ulike typer forretninger og tjenestetilbud.

Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

Status utvikling

Tønsberg kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel.

Veartunet ble sendt inn som et innspill i februar 2022, og er pr. juni 2022 med i prosessen og skal konsekvensutredes. Forslag til ny arealdel er ventet å foreligge 1.kvartal 2023. Forventet godkjent reguleringsplan 2023.

Fakta

Adresse

Bekkeveien 200 – 204, 3173 Vear i Tønsberg kommune

Tomteareal

14 300 m²

Eierskap

Folksom 50%, Coop Norge Eiendom 50%

Nøkkeltall prosjekt

(Estimat tidligfase)

Areal bolig, BTA

10 000 m²

Antall boliger

100 stk

Areal næring, BTA

3 000 m²

Antall leietakere

10 – 12 stk

Areal parkering

3 000 m²

 

Antatt tidspunkt for oppstart

 
 
mulighetsstudie - innspill kommuneplan lokalsenteranalyse vear mulighetsstudie vear - tønsberg kommune
Veartunet_funksjoner Folksom prosjekt

Konseptskisse som viser forslag på hvordan området kan utvikles.

Byromsstruktur

Bebyggelsen er strukturert rundt tre hovedgrep, som skal skille det allmenne fellesskapet og det mer private fellesskapet mellom beboerne.

Veartunet_idrettsaksen Folksom prosjekt
Idrettsaksen

Dette er hovedgaten i prosjektet og binder torget og idrettsanlegget sammen.

Ved å etablere klubbhus inn mot fotballbanen ønsker vi å styrke forbindelsen til idretten, samtidig vil vi legge til rette for uorganisert aktivitet og lek for de som ikke er med i idrettslaget.

Veartunet_torget Folksom prosjekt
Torget

I området rundt torget vil det være offentlige funksjoner som servering, forretning, dagligvare, kontor, helsetjenester og grendehus. Både kafé og grendehus vender seg ut mot torget.

På torget vil det være en felles lekeplass som blir et naturlig møtested for både lokalbefolkning og beboere i alle aldre.

Veartunet_boligtun Folksom prosjekt
Boligtun

Mellom husene etableres det felles gårdsrom for beboerne, med stier og hyggelige hager. Ulike nærlekeplasser med vannlek og felles tredekke for felles oppdekking, muligheter for felles dyrking.

Kontaktperson

Folksom ansatt Ingmar Swanink
Ingmar Swanink
Utviklingssjef
våre prosjekter

Enter street adress here. Or any other information you want.

Andre eiendommerSe alle

Smidsrødveien 6

Kontorvilla på Teie med sentral beliggenhet i nærhet til Teie Torg.

Les mer

Smidsrødveien 4C

Flott kontorvilla på Teie med sentral beliggenhet med kort vei til Teie Torg.

Les mer

Smidsrødveien 4A

Smidsrødveien 4A består av 3 leiligheter som leies ut til bolig. Eiendommen har god beliggenhet i nærhet til Teie Torg.

Les mer