Folksom har i dag en eiendomsportefølje på ca. 50.000 m2 og en utviklingsportefølje på ca. 55.000 m2. Selskapet har 5.000 m2 bolig i produksjon. Vår totale eiendomsverdi utgjør 850 MNOK og VEK 350 MNOK. Vi har en prosjektreserve på 1.5-2.000 MNOK. Leieinntekter i eiendomsporteføljen var ca. 48 MNOK i 2017.

Eierstruktur