FOLKSOM er en eiendomsutvikler med genuin entusiasme for by- og stedsutvikling.
Vi investerer i prosjekter på sentrale knutepunkt med stort utviklingspotensial..