Om oss

FOLKSOM er en eiendomsutvikler med genuin entusiasme for by- og stedsutvikling. Vi investerer i prosjekter på sentrale knutepunkter med stort utviklingspotensial.

Vi har tro på verdiskapning gjennom godt vertskap, lokal tilstedeværelse, kunnskap, kreativitet og god forretningssans. Vi liker ekstra godt eiendommer, områder, nabolag og gateløp som ikke fungerer og mangler puls. Det trigger oss til å tenke annerledes!

FOLKSOM er et fullsortiments eiendomshus med kompetanse og erfaring fra utvikling, forvaltning og drift fra alle typer eiendommer. Med unntak av entreprise gjennomfører vi hele verdikjeden i eiendomsutvikling, økonomi, forvaltning og drift med egen organisasjon. 

FOLKSOM har i dag en eiendomsportefølje på ca. 17.000 m2 og en utviklingsportefølje på ca. 55.000 m2.

Verdigrunnlag

Vi har tro på verdiskapning gjennom
godt vertskap, lokal tilstedeværelse,
kunnskap og god forretningssans.

Vi er folk som bryr seg
For oss betyr det å være ansvarlige,
troverdige, personlige og å være et
aktivt vertskap for våre eiendommer
og for nærmiljøet.

og skaper noe
Vi er kremmere med fantasi og
drivkraft til å gjøre noe nytt og
annerledes som øker verdi.

bench

Stedsutvikling

Område – by – eiendom – tomt

Vi ser nytt på eiendommer og nabolag, og utnytter område, byggenes identitet og muligheter i arealene og markedet for å gjøre stedet mer attraktivt og lønnsomt. Vi ser spesielt etter knutepunkter, bydeler og steder som er underutviklet og har potensial som attraktiv møteplass og sentrum for nærområdet. I slike prosjekter har vi en langsiktig horisont og et stort ønske om å skape et pulserende og folksomt område over tid.

house-modern

Boligutvikling

Bygårder – nabolag – skreddersøm

Vi utvikler boliger tilpasset behovet i det aktuelle området og nabolaget, både gjennom nybygg og konvertering av annen eiendom.

cityskape

Næringseiendom

Daglig ledelse  – forvaltning – utleie – marked

Vi investerer i kontantstrømseiendom innen kjøpesenter, storhandel, kontor og annen næringsvirksomhet. Vi tar eiers rolle og løpende ansvar for eiendommen, leietakere, økonomi og drift og arbeider for å øke eiendommens verdi gjennom aktivt utleiearbeid og forvaltning.