Organisasjon

FOLKSOM er morselskap i konsernet med hvert forretningsområde som datterselskaper. Hver enkelt eiendom eller prosjekt er organisert i egne selskaper som er hel- eller deleiet av FOLKSOM. Se selskapsoversikt.

Eierstruktur

Ansatte

Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30
Henriette Throndsen
Adm. og markedskoordinator
94 05 65 40
Asbjørn Barkve
CFO
91 16 58 65
Marita Eikeberg
Regnskapsmedarbeider
90 85 71 68
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74
Leif Jørgen Paulsen
Prosjektleder / Teknisk forvalter
92 86 25 50
Ingmar Swanink
Utviklingssjef
Lars Kristian Bettum
Utviklingssjef
90 19 09 95
Dag Sørensen
Vaktmester
Benjamin Haffner
Arkitekt MNAL
48 25 85 15
Simen Lennertzen
Arkitekt
92 42 96 72
Ingrid Eika Amsrud
Prosjektkoordinator/illustratør
Jor Leisner Jacobsen
Arkitekt
47 82 82 99
Jan Henrik Juel-Larsen
Office manager Friends at work
91 33 19 65

Styret

Styreleder – Scott Smith
Styremedlem – Fredrik Røed
Styremedlem – Kristian Gjertsen Lundkvist
Styremedlem – Lars Kristian Bettum
Styremedlem – Håkon Ulltveit-Moe