Organisasjon

FOLKSOM er morselskap i konsernet med hvert forretningsområde som datterselskaper. Hver enkelt eiendom eller prosjekt er organisert i egne selskaper som er hel- eller deleiet av FOLKSOM. Se selskapsoversikt.

Eierstruktur

Ansatte

Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30
Henriette
Henriette Throndsen
Mammapermisjon (administrasjons og markedskoordinator)
Asbjørn
Asbjørn Barkve
CFO
91 16 58 65
Marita
Marita Eikeberg
Regnskapsmedarbeider
90 85 71 68
Tor Anders
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74
Lars Kristian
Lars Kristian Bettum
Utviklingssjef
90 19 09 95
Leif Jørgen Paulsen
Prosjektleder / Teknisk forvalter
92 86 25 50
Jan Inge
Jan Inge Auganes
Prosjektmedarbeider
91 19 14 39
Benjamin
Benjamin Haffner
Arkitekt MNAL
48 25 85 15
Simen Lennertzen
Arkitekt
92 42 96 72

Styret

Styreleder – Scott Smith
Styremedlem – Fredrik Røed
Styremedlem – Kristian Gjertsen Lundkvist
Styremedlem – Lars Kristian Bettum
Styremedlem – Håkon Ulltveit-Moe