Ansatte

Folksom_ansatt_Pål_Egeland_eiendomsbransjen
Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30
Folksom_ansatt_Henriette_Throndsen
Henriette Throndsen
Adm. og markedskoordinator
94 05 65 40
Folksom_ansatt_Asbjørn_Barkve
Asbjørn Barkve
CFO
91 16 58 65
Folksom_ansatt_Marita_Eikeberg
Marita Eikeberg
Regnskapsmedarbeider
90 85 71 68
Folksom_ansatt_Tor_Anders_Skjold
Tor Anders Skjold
Eiendomssjef
90 98 63 74
Folksom_ansatt_Leif Jørgen Paulsen
Leif Jørgen Paulsen
Prosjektleder / Teknisk forvalter
92 86 25 50
Folksom_ansatt_Ingmar_Swanink
Ingmar Swanink
Utviklingssjef
Folksom_Ansatt_Lars Kristian Bettum
Lars Kristian Bettum
Utviklingssjef
90 19 09 95
Folksom_ansatt_Jan_Henrik_Juel-Larsen
Jan Henrik Juel-Larsen
Office manager Friends at work
91 33 19 65
Folksom_ansatt_Dag_Sørensen
Dag Sørensen
Vaktmester

Styret

Styreleder – Jonatan Raknes
Styremedlem – Fredrik Røed
Styremedlem – Kristian Gjertsen Lundkvist
Styremedlem – Heidi Aven
Styremedlem – Ketil Johansen