Rådgivning

Gjennom årene har vi opparbeidet oss god erfaring fra hele verdikjeden innen eiendomsutvikling og -forvaltning.

Spesielt har vi spisskompetanse på kommersiell utvikling og drift av bykvartaler, kjøpesentre og stedsutviklingsprosjekter. I noen sammenhenger tilbyr vi denne kompetansen som rådgiver for andre.

For mer informasjon om mulig samarbeid, ta kontakt med Pål Egeland.

Kontaktperson

Pål Egeland
Administrerende Direktør
97 07 86 30

Referanseprosjekter

Oversiktsbilde av Skihallen

Lørenskog Vinterpark Skihallen

Konsulent handel og servering
Konseptutvikling
Leietakerprogram
Utleie / forhandlinger 
2012 – forts

skihallen.no

Fornebu S

Innleid Eiendomssjef
Forhandlinger
Utleie
2015-2016

fornebu-s.no